Lập vi bằng thỏa thuận việc tặng cho tài sản cho con khi chưa đủ điều kiện

Anh Nguyễn Văn A và chị Trần Thị B kết hôn năm 2010, có 1 con là cháu X (13 tuổi). Trong quá trình chung sống anh chị tạo lập được một số tài sản là bất động sản và đều đứng tên 2 vợ chồng. Sau thời gian thỏa thuận, anh chị quyết định tặng toàn bộ tài sản cho cháu X và có các thoả thuận riêng giữa hai vợ chồng về tài sản tặng cho, cũng như việc quản lý, sử dụng tài sản tặng cho sau này. Ngoài việc xác lập Văn bản tặng cho tại Văn phòng công chứng, để bổ sung những thoả thuận ngoài khi tặng cho con tài sản, anh A và chị B yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Hà Đông tư vấn và lập vi bằng về thỏa thuận việc tặng cho tài sản cho con khi con chưa đủ điều kiện. Quy định của pháp luật về việc tặng tài sản con khi con chưa đủ 18 tuổi Theo quy định hiện hành, pháp luật không quy định về độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên như sau:
  1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
  2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
  3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
  4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Từ quy định trên thì người chưa thành niên khi thực hiện giao dịch dân sự sẽ thông qua người đại điện theo pháp luật của mình. Người đại diện theo pháp luật gồm: – Đối với con chưa thành niên người đại diện theo pháp luật là cha mẹ. – Đối với người chưa thành niên có khó khăn trong nhận thức thì người đại diện theo pháp luật là người giám hộ. Nếu tài sản là thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng, thì việc tặng cho quyền sử dụng đất cho con lại không thể thực hiện được khi mà bố mẹ không thể vừa là bên tặng cho lại vừa đại diện cho bên nhận tặng cho được. Còn trường hợp đất đã thuộc quyền sở hữu riêng của vợ hoặc chồng, thì người còn lại hoàn toàn có thể đại diện cho con mình để thực hiện giao dịch nhận tặng cho. Và khi con đã đủ 18 tuổi thì lúc đó sẽ có toàn quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật và được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy lập vi bằng thỏa thuận việc tặng tài sản cho con là phương án tối ưu khi con chưa đủ điều kiện. Thừa phát lại sẽ ghi nhận trung thực, khách quan các thoả thuận của hai vợ chồng liên quan đến việc tặng cho tài sản cho con như các thoả thuận về tài sản riêng, thoả thuận về việc quản lý, sử dụng tài sản tặng cho sau này. Người dưới 18 tuổi có được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Căn cứ Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, pháp luật hiện không quy định việc cấm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó tại Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 4 và khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định về thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận cũng không đề cập đến độ tuổi của người đứng tên trên Giấy chứng nhận. Do vậy, người dưới 18 tuổi vẫn có quyền được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi pháp luật chỉ hạn chế người dưới 18 tuổi không được tự mình thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản mà không quy định về độ tuổi được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ————————————————————————————– 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦! 🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG 🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖 ️ ️ ️ ️ ️ #vanphongthuaphatlaihadong #thuaphatlai #vibang