PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Trưởng văn phòng Thừa phát lại
  • Thừa phát lại
  • Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại
  • Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

NỘI DUNG QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Để yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án, khách hàng cần mang theo giấy tờ tùy thân và bản án của Tòa án đến Văn phòng Thừa phát lại hoặc chúng tôi sẽ đến với khách hàng theo yêu cầu. Đội ngũ chuyên gia về công tác thi hành án của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng biện pháp tốt nhất để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Quy trình thực hiện

  • Tiếp nhận yêu cầu Thi hành án
  • Ký hợp đồng dịch vụ về việc trực tiếp thi hành án
  • Mời đương sự đến thỏa thuận về việc thi hành án
  • Xác minh điều kiện thi hành án của đương sự
  • Thanh lý hợp đồng dịch vụ về việc trực tiếp thi hành án