VĂN PHÒNG
THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông là một trong 05 (năm) Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên được thành lập tại thành phố Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội và đã được Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-TPL-ĐKHĐ ngày 08/04/2014.

Xem thêm

liên hệ tư vấn

Để lại thông tin của bạn tại đây

Chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn