Tuyển thực tập sinh

Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực Thừa phát lại, một nghề nghiệp mới mẻ và đầy hứa hẹn trong ngành pháp lý.

Để đáp ứng nhu cầu thực tập, trải nghiệm môi trường công việc pháp lý trong thực tế của sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành luật, Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông luôn hỗ trợ tiếp nhận các bạn sinh viên đến thực tập và làm việc.

Qua quá trình thực tập sẽ tiếp nhận vào làm việc những ứng viên đủ năng lực, yêu thích nghề nghiệp Thừa phát lại và muốn gắn bó với nghề.