Lập vi bằng ghi nhận việc thu hồi tài sản cho thuê

Ngày 19/08/2022, Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông tiếp nhận hồ sơ của bà Nguyễn Minh A như sau: “Hiện tại, gia đình tôi có một ngôi nhà 05 (năm) tầng có diện tích 195m2 tại địa chỉ Số 06 phố X, đường Y, phường Z, thành phố H. Ngôi nhà trên được gia đình tôi cho ông Nguyễn Thế K thuê theo thời hạn từ tháng 08/2018 đến hết tháng 08/2021 nhưng đến nay, dù đã nhiều lần thông báo cho ông Nguyễn Thế K, yêu cầu di chuyển toàn bộ đồ đạc, vật dụng cá nhân của ông Nguyễn Thế K ra khỏi khuân viên ngôi nhà nhưng không nhận được sự hợp tác từ ông Nguyễn Thế K.

Vậy tôi muốn nhờ văn phòng tư vấn giúp tôi rằng nếu trong trường hợp này ông Nguyễn Thế K không chuyển đi thì tôi có thể lấy lại nhà bằng cách dọn hết đồ của người ta ra ngoài được không?”.

Đối với trường hợp của bà Nguyễn Minh A, Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 482 Bộ luật dân sự 2015 đã quy định: “Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên”.

Do đã hết hạn Hợp đồng thuê nhà giữa gia đình bà Nguyễn Minh A và ông Nguyễn Thế K nên việc gia đình bà Nguyễn Minh A có quyền yêu cầu ông Nguyễn Minh A hoàn trả lại nhà đồng thời yêu cầu trả tiền phạt vi phạm do trả nhà chậm nếu có thỏa thuận tại Hợp đồng.

Nếu ông Nguyễn Thế K vẫn tiếp tục có hành vi chống đối, tiếp tục ở tại ngôi nhà trên thì bà Nguyễn Minh A có quyền yêu cầu Công an phường giải quyết vì ông Nguyễn Thế K đang xâm phạm chỗ ở của người khác.

Tuy nhiên, nếu việc yêu cầu Công an phường không hiệu quả và bà Nguyễn Minh A muốn tự dọn đồ của ông Nguyễn Thế K ra khỏi khuân viên ngôi nhà thì cần phải đề phòng trường hợp ông Nguyễn Thế K khai khống tài sản. Chính vì vậy, bà Nguyễn Minh A có thể yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận lại những đồ đạc hiện tại có trong ngôi nhà trên để đề phòng. Vi bằng sẽ là nguồn chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Minh A nếu phát sinh tranh chấp.

———————————————————————————————————————————————–
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️