Lập Vi Bằng ghi nhận hiện trạng các nhà liền kề đối với thửa đất chuẩn bị xây dựng

Anh X là chủ sử dụng một thửa đất tại Hà Nội và có nhu cầu xây dựng căn nhà 06 tầng trên thửa đất này và anh đã xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Anh X nhận thấy việc xây dựng ép cọc đào móng có thể ảnh hưởng đến kết cấu các nhà liền kề xung quanh gây ra các hiện tượng như nứt tường, nghiêng, lún,…
 
𝐂𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟔𝟎𝟓 𝐁𝐨̣̂ 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛̣ 𝟐𝟎𝟏𝟓. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra:
 
“𝐶ℎ𝑢̉ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 ℎ𝑢̛̃𝑢, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑜́ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐.
𝐾ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑜̛́𝑖 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.”
 
Khi nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại, người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể là chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng.
 
Để tránh các tranh chấp phát sinh xảy ra trong quá trình xây dựng của ngôi nhà và để đảm bảo quyền lợi của anh X và các gia đình có nhà liền kề với thửa đất chuẩn bị xây dựng thì anh X và các gia đình có nhà liền kề đã tìm đến 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 để nhờ tư vấn và yêu cầu Thừa Phát Lại đến Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng các căn nhà trước và sau khi xây dựng để làm chứng cứ chứng minh bảo vệ các bên nếu có tranh chấp sau này.
 
Vi bằng được lập sẽ là căn cứ để anh X thỏa thuận với các nhà liền kề và bồi thường thiệt hại đúng người đúng lỗi trong trường hợp lỗi phát sinh từ phía thi công xây dựng nhà anh nếu xảy ra tranh chấp.
 
Vi bằng có giá trị chứng cứ, không phải chứng minh, giúp cho anh X và những người có liên quan có được cơ sở pháp lý vững chắc bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp.
———————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
 
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
 
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
 
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/thuaphatlaihadong
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai
#vibang