Quy trình Lập vi bằng

PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Trưởng văn phòng Thừa phát lại
  • Thừa phát lại
  • Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại
  • Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

NỘI DUNG QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

  1. Tiếp nhận đơn yêu cầu lập vi bằng
  2. Ký Hợp đồng dịch vụ lập vi bằng
  3. Tiến hành lập vi bằng
  4. Cung cấp bản sao vi bằng
  5. Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và giao vi bằng cho khách hàng