Tuyển dụng Thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực Thừa phát lại.

Để đáp ứng nhu cầu làm việc, phát triển nghề nghiệp Thừa phát lại, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động Thừa phát lại tại Văn phòng.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi gặp trực tiếp.