Thừa phát lại là gì?

????????̀ ????: Đ????????̂̀???? ????????????̣̂???? ????????????̛̉ ????????????̀???????? ????????????̛̀???? ????????????́???? ????????̣????

????????????̣̂???? ????????̂̉ ????ℎ????????̣̂???? ????ℎ????̛̀???? ????ℎ????́???? ????????̣???? ????ℎ????̉???? đ????́???? ????̛́???????? ????????́???? đ????????̂̀???? ????????????̣̂???? ????????̂???? ????????̣???? Đ????????̂̀???? 6 ????????ℎ????̣ đ????̣????ℎ 08/2020/????Đ-????????:

– Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có độ tuổi không quá 65, chấp hành Hiến pháp, pháp luật và có đạo đức tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học/sau đại học chuyên ngành Luật.

– Công tác pháp luật từ 03 năm trở lên sau khi có bằng chuyên ngành Luật nêu trên.

– Tốt nghiệp khóa đào tạo bồi dưỡng nghề Thừa phát tại Học viện Tư pháp hoặc công nhận tương đương với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

– Đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

???????????????????? đ????́, ????????́ ????????̣̂???? ????????̂́ ????????????̛????̛̀???????? ????????̛̣???? ???????????? đ????̂???? ????????̃ đ????̛????̛̣???? ????????????̂̃???? đ????̀???? ????????̣???? ????????????????̂̀ ????????????̛̀???? ????????????́???? ????????̣???? ????????̂???? ????????̣???? Đ????????̂̀???? 5 ????????????̂???????? ????????̛ 08/2020/????????-???????????? ????????̂́???? ????????́ ????????́???? ????????????̂́???? ????????̛̀:

– Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều trai viên… kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm các chức vụ này từ 05 năm trở lên…

– Thẻ luật sư, thẻ công chứng viên kèm theo gian đã hành nghề luật sư, công chứng từ 05 năm trở lên…

– Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư ngành luật, Bằng tiến sĩ Luật…

????ℎ????̛ ????????̣̂????, ????????̂́???? đ????́???? ????̛́???????? ????????́???? đ????????̂̀???? ????????????̣̂???? ????????̂???? ????????????̂???? ????????̀ ????????̣̂???? ℎ????̂̀ ????????̛ đ????̂̀ ????????ℎ????̣ ????????̂̉ ????ℎ????????̣̂???? ????ℎ????̛̀???? ????ℎ????́???? ????????̣???? đ????̂́???? ????????̛̉ ????????̛ ????ℎ????́???? ????????̛???? đ????̆???????? ????????́ ????????̣̂???? ????????̛̣ ????ℎ????̀ ????????̃ đ????̛????̛̣???? ????????̛̉ ????????̛ ????ℎ????́???? đ????̂̀ ????????ℎ????̣ ????????̣̂ ????????????̛????̛̉???????? ????????̣̂ ????????̛ ????ℎ????́???? ????????̂̉ ????ℎ????????̣̂???? ????ℎ????̛̀???? ????ℎ????́???? ????????̣????. ????????̂́???? ????????̣ ????????̛̀ ????ℎ????̂́???? ????????̃ đ????̛????̛̣???? ????ℎ????̂???????? ????????́???? ????????̆̀???????? ????????̆???? ????????̉????, ????????̂???? ????????̃ ????????́ ????????.

????????????THÔNG TIN LIÊN HỆ

• ????????̆???? ????????????̀???????? ????????????̛̀???? ????????????́???? ????????̣???? ????????????̣̂???? ????????̀ Đ????̂????????, đ????̣???? ????????????̉: ???????????? ???????????? đ????̂́???? ????????????́ ????????????????̂̀???? ????????̛̉ ????????̣???????? đ????̂́????, ????????????̛????̛̀???????? ????????̣???? ????????????́????, ????????????̣̂???? ????????̀ Đ????̂????????, ????????????̀???????? ????????????̂́ ????????̀ ????????̣̂????

• ???????????????????????????? 0️⃣9️⃣1️⃣9️⃣2️⃣5️⃣6️⃣8️⃣3️⃣8️⃣️ – 0️⃣9️⃣1️⃣3️⃣3️⃣9️⃣2️⃣8️⃣3️⃣8️⃣

️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang