Vi bằng nhà đất – Hiểu thế nào là đúng???

Khi tra cứu thông tin về Lập Vi Bằng trong hoạt động mua bán đất đai. Nhiều người không khỏi thắc mắc và hoang mang khi thấy các từ khóa như: “𝑴𝒖𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝑽𝒊 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈”, “𝑴𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 đ𝒂̂́𝒕 𝑽𝒊 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒆́𝒎 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒔𝒐̂̉”, “𝑳𝒖̛̀𝒂 đ𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒎𝒖𝒂 đ𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝑽𝒊 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈”, thậm chí có người còn nhận mình là nạn nhân của việc mua bán nhà đất thông qua Vi Bằng,…
Vậy cách hiểu như thế nào là đúng về vai trò của lập Vi Bằng trong các hoạt động mua bán nhà đất? Có hay không việc “Lừa đảo về việc mua đất thông qua Vi Bằng”?

Đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐨̃ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 – 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐮:

📣📣📣 Theo quy định của pháp luật hiện nay việc mua bán đất đai hay còn gọi là chuyển quyền sử dụng đất theo đó bên bán sẽ tiến hành các thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên mua. Tại điều 2 thông tư 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT “Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất” trừ các hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì thẩm quyền thực hiện việc kí kết hợp đồng liên quan về bất động sản chỉ có 2 cơ quan duy nhất là Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.
📣📣📣 Mặt khác theo Nghị định 08/2020 “Về tổ chức và hoạt động của Thừa Phát Lại” quy định:
👉Tại khoản 3 điều 2 quy định “Vi Bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa Phát Lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức”.
👉Tại khoản 4, khoản 5 điều 37 quy định các trường hợp không được lập Vi Bằng:
✅ Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính;
✅ Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
👉 Tại điều 36 Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng: “Vi Bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác”.
Vì sự cả tin, không tìm hiểu rõ về thông tin nhiều người đã bị những đối tượng có dã tâm lừa đảo lợi dụng hoạt động Lập Vi Bằng thông qua việc tư vấn cho khách hàng, người mua sai lệch thông tin dẫn đến tiền mất mà hồ sơ, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất chưa hoàn thành mà tìm người bán không thấy đâu.

𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐚̀𝐨? 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 đ𝐚̂́𝐭 đ𝐚𝐢?

Vi Bằng với chức năng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Như vậy Vi Bằng thật sự cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi ích các bên, một số Vi Bằng trong lĩnh vực mua bán nhà đất hiện hành như:
✅ Vi Bằng ghi nhận hành vi giao nhận tiền cọc/ tiền mua bán nhà đất;
✅ Vi Bằng ghi nhận hành vi bàn giao, trao trả giấy tờ có liên quan trong hoạt động mua bán;
✅ Vi Bằng ghi nhận sai phạm trong thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng mua bán;
✅ Vi Bằng ghi nhận hiện trạng đất, tài sản gắn liền với đất khi tiến hành bàn giao tài sản giữa hai bên;
✅ ….

𝐍𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐨́,𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡, 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧.

Ngoài ra cũng cần tìm hiểu thêm một số thông tin thửa đất mà mình định cọc, mua như: Đất có thực sự là của người bán?, Đất có tranh chấp không?, Đất có nằm trong kế hoạch quy hoạch không?…

“𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐃𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̃𝐲 𝐓𝐮̛̣ 𝐂𝐡𝐮̉ Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̉𝐨 𝐕𝐞̣̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐕𝐚̀ 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐈́𝐜𝐡 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀𝐧𝐡”

—————————————————————————————————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/thuaphatlaihadong
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️