Vi Bằng hiện trạng

VI BẰNG của Thừa phát lại không phải là chìa khóa vạn năng, nhưng luôn là công cụ hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro pháp lý cho bạn, đặt bạn vào thế không thể bị đánh bại trong cuộc chiến pháp lý nếu có. Hơn nữa, đó là con đường ngắn nhất để bạn đạt được mục đích với thời gian và chi phí ít nhất!

Các dạng vi bằng phổ biến

  • Vi bằng về hiện trạng các phòng làm việc của công ty
  • Vi bằng về việc nghiêng lún của căn nhà
  • Vi bằng xác nhận hiện trạng phần không gian xung quanh nhà
  • Vi bằng ghi nhận hiện trạng tường giáp ranh giữa hai nhà đang tranh chấp
  • Vi bằng về việc giao nhận tài sản bảo đảm để thay thế nghĩa vụ trả nợ
  • Vi bằng về việc thu hồi lại nhà cho thuê
  • Vi bằng hiện trạng căn nhà, tài sản hiện có trong nhà
  • Vi bằng ghi nhận việc tiến hành kiểm tra, đo lấy mẫu âm thanh
  • Vi bằng ghi nhận hiện trạng thiết bị điện
  • Vi bằng ghi nhận về việc các gian hàng bán ẩm thực