Vi bằng ghi nhận các vụ việc dân sự

Việc lập vi bằng đã góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa và giảm tải các vụ việc khiếu kiện không đáng có giữa các tổ chức với tổ chức, giữa tổ chức với cá nhân và ngược lại. Đó là hướng đi đúng đắn trong cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước

Các dạng vi bằng phổ biến

Ghi nhận sự thoả thuận giữa các bên trong các thoả thuận, cam kết sau:

 • Vi bằng về Hợp đồng thuê nhà
 • Vi bằng về việc bổ sung quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng thuê nhà
 • Vi bằng về Hợp đồng đặt cọc cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Vi bằng về Hợp đồng đặt cọc cho việc mua bán căn hộ chung cư
 • Vi bằng về Hợp đồng đặt cọc cho việc thoả thuận mua bán xe ô tô
 • Vi bằng về Hợp đồng vay mượn tiền
 • Vi bằng về Hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Vi bằng thoả thuận phân chia tài sản
 • Vi bằng về việc phân chia quyền sử dụng đất
 • Vi bằng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Vi bằng về việc hai bên mua bán nhà bằng giấy tay
 • Vi bằng về việc đứng tên mua hộ tài sản cho công ty
 • Vi bằng về việc giao tiền cho người khác mua giúp nhà, đất
 • Vi bằng về việc đứng tên mua hộ, đứng tên hộ trên Giấy Chứng nhận QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Vi bằng về việc thay mặt vay hộ tiền của Ngân hàng, của người thứ ba
 • Vi bằng về việc phân chia tài sản sau ly hôn
 • Vi bằng xác nhận tài sản riêng của vợ/chồng trong thời kỳ hôn nhân
 • Vi bằng về việc phân chia tài sản trong thời kì hôn nhân
 • Vi bằng về việc họp gia đình tặng cho nhà, phân chia tài sản thừa kế
 • Vi bằng về việc các bên thoả thuận góp vốn hợp tác kinh doanh
 • Vi bằng về việc các bên thoả thuận giao tài sản để đảm bảo thực hiện HĐ thương mại
 • Vi bằng xác nhận việc giao nhận tiền, giao nhận nhà khi mua bán nhà đất
 • Vi bằng xác nhận việc chuyển nhượng đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân, đất do nhận bồi thường, đất để làm phần mộ gia đình, đất nông nghiệp, đất chưa có sổ đỏ