Lập vi bằng thuê và cho thuê nhà đất

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, giao dịch thuê và cho thuê nhà đất là giao dịch phổ biến và ngày càng phát triển trong xã hội ngày nay.
Lập Vi bằng về thuê và cho thuê nhà đất là việc Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận lại hiện trạng nhà đất trước và sau khi thuê và cho thuê. Vi bằng của Thừa phát lại trong trường hợp này sẽ ghi nhận, mô tả một cách chi tiết, cụ thể hiện trạng nhà đất và các tài sản trên đất, gắn liền với nhà đất cho thuê. Kèm theo vi bằng là các hình ảnh, video mô tả hiện trạng nhà đất cho thuê.

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂́𝐭

– Có những trường hợp bên thuê thường thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn nhà cửa. Điều này khiến cho chủ sở hữu nhà đất khi nhận lại tài sản đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
– Ngoài ra, nhiều trường hợp người đi thuê nhà phải đầu tư một số tiền khá lớn vào tài sản thuê và mong muốn chủ nhà cam kết cho thuê ổn định, lâu dài đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được thực hiện tốt.
Để đảm bảo quyền lợi của các bên thì chủ sở hữu nhà đất hoặc người đi thuê nên yêu cầu có sự tham gia của một bên thứ ba để làm chứng về giao dịch này. Cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này là bên cho thuê/bên thuê nên yêu cầu Thừa phát lại Lập vi bằng ghi nhận lại hiện trạng ngôi nhà trước và sau khi cho thuê.
Giá trị pháp lý của Vi bằng rất được đề cao bởi Vi bằng được lập bởi Thừa phát lại – một chức danh được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của pháp luật. Do đó, giá trị pháp lý của loại văn bản này được sử dụng tại toà cũng như trong các giao dịch dân sự như một chứng cứ quan trọng và cần thiết.
Vi bằng là một tài liệu quan trọng giúp chứng minh cho yêu cầu của bạn đối với bên đối lập tại cơ quan nhà nước khi giải quyết tranh chấp. Vi bằng sẽ giúp hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra, giúp các bên có trách nhiệm hơn trong hành vi của mình bởi Vi bằng đã ghi lại hiện trạng nhà đất trước và sau khi thuê và cho thuê vì vậy khi có hành vi vi phạm xảy ra, chúng ta sẽ có cơ sở rõ ràng để xử lý bên vi phạm.
————————————————————————————————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️