LẬP VI BẰNG KIỂM KÊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Theo yêu cầu của một ngân hàng thương mại CP. Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông vừa mới lập một vi bằng ghi nhận hành vi kiểm kê tài sản.
Ngân hàng Thương mại CP nhận cầm cố tài sản là 2000 tấn sắt dưới dạng sắt cuộn/băng từ một công ty tư nhân để thực hiện hợp đồng tín dụng. Sau khi cầm cố, số sắt trên được niêm phong và gửi giữ ở một nhà kho ở huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra tài sản cầm cố, Ngân hàng tình nghi rằng tài sản cầm cố đã bị thất thoát.

Để củng cố hồ sơ, tạo chứng cứ pháp lý trước khi đưa vụ kiện bên liên quan ra Tòa án, Ngân hàng đã yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông lập vi bằng ghi nhận hành vi Ngân hàng kiểm kê trọng lượng, số lượng hàng hóa và vận chuyển hàng hóa đến kho gửi giữ mới. Theo yêu cầu của Ngân hàng, Thừa phát lại đã có mặt lập vi bằng dựa trên sự chứng kiến, ghi chép, quay phim, chụp hình toàn bộ quá trình kiểm kê và vận chuyển tài sản. Vi bằng kiểm kê tài sản được lập có giá trị chứng cứ trước Tòa án.


Thực tế, vi bằng kiểm kê tài sản là loại vi bằng được các văn phòng Thừa phát lại lập một cách phổ biến hiện nay. Vi bằng loại này được lập dựa trên sự đa dạng của các chủ thể yêu cầu và các quan hệ pháp lý liên quan cần vi bằng làm chứng cứ.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 0919256838