Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nứt, lún khi sửa chữa, xây dựng nhà cửa

Với sự phát triển của kinh tế xã hội, việc xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở diễn ra thường xuyên ở những nơi đông dân cư. Mặc dù những công trình thi công có giấy phép nhưng đôi khi chúng ta gặp phải một số vấn đề bức xúc bởi việc xây dựng, sữa chữa công trình liền kề, nhà cửa của hàng xóm gây ra hiện tượng nhà cửa bị nứt, lún, đổ vỡ, đổ vật liệu xây dựng chắn ngang lối đi hoặc diện tích nhà, đất bị lấn chiếm trái phép,…
 
𝐓𝐡𝐞𝐨 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟏𝟕𝟒 𝐁𝐨̣̂ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠:
 
“Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.”
 
Như vậy, khi gặp phải những trường hợp như trên, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu bên thực hiện hành vi trái pháp luật chấm dứt hành vi, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Khi phát sinh tranh chấp và giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân, Tòa án…), bạn cần có chứng cứ để chứng minh yêu cầu giải quyết sự việc trên của mình là hợp pháp.
 
Để đảm bảo cho việc tạo chứng cứ khi phát sinh tranh chấp, bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận lại hiện trạng nhà mình trước và sau khi công trình bên cạnh xây dựng. Nếu đã xảy ra sự cố ảnh hưởng rồi thì bạn có thể lập Vi bằng ghi nhận hiện trạng các vết nứt, tình trạng lún sụt… để làm chứng cứ trước tòa.
 
Vi bằng của Thừa phát lại trong trường hợp này sẽ ghi nhận, mô tả một cách chi tiết, cụ thể hiện trạng công trình nứt, lún, đổ vỡ… hoặc hành vi trái pháp luật của bên đối lập (nếu có). Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, video.
 
Vi bằng được lập trong trường hợp này là một tài liệu quan trọng giúp chứng minh cho yêu cầu của bạn đối với bên đối lập tại cơ quan nhà nước khi giải quyết tranh chấp.
 
Vi bằng sẽ được đăng ký tại Sở tư pháp và được sử dụng làm chứng cứ giúp chứng minh yêu cầu của bạn đối với bên vi phạm tại cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp.
———————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
 
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai
#vibang