Lập vi bằng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc là một hợp đồng lập ra để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của các bên và ràng buộc các bên thực hiện một giao dịch dân sự khác có liên quan.
Theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự, đặt cọc mua bán nhà, đất là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một khoản tiền để đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng mua bán nhà, đất trong một khoảng thời gian nhất định. Hết thời gian trong hợp đồng đặt cọc, hai bên sẽ thực hiện hợp đồng mua bán nhà, đất.
𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨̣𝐜:
(1) Công chứng
(2) Ký Giấy viết tay
(3) Lập vi bằng
𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟐 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎/𝐍Đ-𝐂𝐏:
“𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑜 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛, 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔ℎ𝑖̣ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦”.
Theo đó, khi tiến hành đặt cọc mua bán đất, nếu hai bên lựa chọn lập vi bằng thì đồng nghĩa, sự kiện đặt cọc mua bán đất được lập giữa bên mua và bên bán đã diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của Thừa phát lại. Đây là sự kiện có thật, đã diễn ra, là nguồn chứng cứ để Toà án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân.
𝐂𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨̣𝐜 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂́𝐭:
𝟏. 𝐆𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐚́𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
Ông A và ông B tiến hành đặt cọc để mua bán nhà đất nhưng không thể làm công chứng hợp đồng đặt cọc được vì chưa đủ hồ sơ theo quy định (nhà đất đang được cấp sổ, đang hợp thức hóa, đang kê khai di sản… hoặc chưa có giấy tờ hợp lệ), các bên có thể lựa chọn hoặc là ký giấy tay, hoặc là yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng sự kiện thỏa thuận đặt cọc.
Trường hợp hai bên ký giấy viết tay, các bên sẽ gặp nhiều rủi ro nếu tranh chấp xảy ra, các bên phải tự chứng minh việc giao kết hợp đồng.
Trường hợp hai bên yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng, các bên sẽ được tư vấn pháp lý, có thể được soạn thảo giúp những văn bản, thỏa thuận và Thừa phát lại sẽ lập vi bằng ghi nhận sự kiện các bên thỏa thuận đặt cọc. Vi bằng có giá trị chứng cứ không cần phải chứng minh, tạo niềm tin cho giao dịch giữ các bên.
𝟐. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
Khác với công chứng viên, Thừa phát lại có thể ghi nhận việc giao nhận chuyển tiền giữa các bên để thực hiện hiện hợp đồng, giao dịch. Việc giao nhận tiền nhằm mục đích thực hiện hợp đồng, và đính kèm hợp đồng với vi bằng.
Đây là chứng cứ không thể bác bỏ trong việc chứng minh quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường theo thỏa thuận đặt cọc đã xác lập.
𝟑. 𝐁𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧
Trong thực tế có rất nhiều trường hợp các bên không thỏa thuận rõ việc bàn giao nhà và tài sản, hoặc các tài sản gắn liền với bất động sản, dẫn đến việc bàn giao tài sản khác với lúc ban đầu các bên thỏa thuận. Để phòng ngừa rủi ro, các bên có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà đất và tài sản đính kèm ngay khi ký hợp đồng đặt cọc để đảm bảo tài sản được bàn giao theo đúng thỏa thuận.
Quá trình mua bán nhà đất là một quá trình dài từ đám phán, giao kết hợp đồng đặt cọc, giao nhận tiền, tài sản, giao kết hợp đồng mua bán chính thức, thực hiện hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản theo hợp đồng mua bán… Ở mỗi giai đoạn, cho dù hợp đồng được công chứng, hay không được công chứng thì sự tham gia lập vi bằng của Thừa phát lại đều đảm bảo cho khách hàng sự an toàn pháp lý, không chỉ giúp cho khách hàng giao dịch thuận lợi mà vi bằng còn là vũ khí sắc bén cho khách hàng trong thương lượng, giải quyết tranh chấp tại Tòa nếu có tranh chấp xảy ra.
———————————————————————————————————————————–
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
 
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
 
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
 
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai
#vibang