Làm gì khi bỗng dưng trở thành “Người nổi tiếng” trên mạng xã hội

Hiện nay việc sử dụng các trang mạng xã hội để bán hàng online là rất phổ biến, đem lại rất nhiều lợi nhuận và tiết kiệm chi phí cho cá nhân người bán hàng. Tuy nhiên cũng vì quá phổ biến nên việc cạnh tranh giữa các cá nhân bán hàng ngày càng tăng, dẫn đến một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh như nói xấu, bôi nhọ danh dự, uy tín của người bán hàng, nói sai về chất lượng sản phẩm, ăn cắp thương hiệu, nhái thương hiệu,…. Chính vì vậy mà một số người bán hàng bỗng dưng trở thành “người nổi tiếng” trên mạng xã hội.

Chị M là một người bán hàng online trên các trang mạng xã hội. Vào một ngày, bạn chị chụp lại màn hình bài đăng trên một vài nhóm bán hàng công khai trên mạng xã hội của một người lạ với nội dung: “Con này là con mất dạy, con lừa đảo! Cả nhà hãy tránh con này ra. Nó bán hàng đểu nhưng với giá hàng hiệu, em đã đặt hàng của nó và nhận được một “cú lừa” siêu to khổng lồ. Đã vậy khi em inbox cho nó thì nó phủi đi và còn chửi em …..”, kèm theo bài đăng là nhiều hình ảnh của chị M.

Khi đó chị M mới tá hỏa vì mình bị bôi nhọ trên mạng xã hội và bài biết đã bị rất nhiều người chia sẻ, có rất nhiều lượt bình luận với những lời lẽ xúc phạm, mặc dù khách hàng của chị M không hề có người này, sản phẩm mà chị M bán đều đảm bảo chất lượng với giá cả phải chăng. Đang rất bối rối do không biết phải làm thế nào để “minh oan” và xử lý người đăng tin sai sự thật vì chị M sợ khi mình vào bình luận, inbox cho người lạ kia hoặc gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền thì người lạ đó sẽ xóa bài đăng và chị M sẽ không còn chứng cứ gì để khẳng định mình bị bôi nhọ danh dự, uy tín trên mạng xã hội.

Để có căn cứ chứng minh sự việc của mình với các cơ quan chức năng, chị M phải yêu cầu ngay Thừa Phát Lại lập Vi Bằng ghi nhận những bài viết sai sự thật đó. 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐝𝐨 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧, 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐧, 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́. Việc nhanh chóng lập Vi Bằng sẽ phòng ngừa được trường hợp các đối tượng chỉnh sửa, gỡ hoặc xóa bài viết khỏi trang mạng xã hội khiến chị M gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, thu thập chứng cứ.
𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐨̂́ 𝐭𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧, 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦, 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐌.
——————————————————————————————————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/thuaphatlaihadong
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️