Góp vốn thành lập doanh nghiệp – Góp vốn kinh doanh – Thỏa thuận quyền và nghĩa vụ của các bên – Thỏa thuận phân chia lợi nhuận …

Trong thực tế hiện nay, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, góp vốn kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều chủ thể trong xã hội tham gia. Các bên tham gia vào việc góp vốn thường dưới hình thức thỏa thuận bằng miệng, thỏa thuận bằng văn bản do hai bên viết tay. Tuy vậy việc thỏa thuận của các bên vẫn còn nhiều rủi ro và hạn chế như:

  • Các bên không thực hiện đúng theo thỏa thuận và cam kết mà các bên đã cùng nhau đưa ra và thống nhất.
  • Khi có tranh chấp, các bên không tìm được tiếng nói chung và liệu bản thỏa thuận có đủ căn cứ pháp lý để đảm bảo quyền, lợi ích của mỗi bên.

Để giải quyết vấn đề này, các bên tham gia tìm đến Thừa phát lại yêu cầu Lập vi bằng bởi tính ưu việt của Vi bằng được thể hiện ở chỗ:

  • Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm, đóng vai trò là bên thứ 3 ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật một cách khách quan, trung thực.
  • Theo khoản 3 điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP “Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này”.
  • Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này. Vi bằng có giá trị chứng cứ để tòa án giải quyết vụ việc dân sự và hành chính.
  • Vi bằng ghi nhận về việc thỏa thuận giữa các bên như: thỏa thuận số vốn góp của các bên, thời gian góp vốn, hình thức góp vốn, quyền và nghĩa vụ các bên trong quá trình thành lập cũng như hoạt động của doanh nghiệp, thỏa thuận phân chia lợi nhuận…
  • Vi bằng là căn cứ để các bên thực hiện giao dịch khác như phân chia lợi nhuận theo đúng thỏa thuận đã thống nhất. Thực hiện đúng, đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên như đã thỏa thuận…
  • Vi bằng là chứng cứ hỗ trợ Tòa án thuận tiện trong việc giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, tránh thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian khi có tranh chấp xảy ra.
—————————————————————————————————————————————————-
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️ ️ ️ ️ ️