DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Hiện nay, với sứ mệnh thực hiện thắng lợi “Chế định Thừa phát lại”  góp phần quan trọng trong cải cách tư pháp, hành chính của Nhà Nước, Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông đang thực hiện các nghiệp vụ sau:

 1. Lập Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.
 2. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự, khách hàng
 3. Trực tiếp tổ chức thi hành Bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
 4. Thực hiện việc tống đạt các văn bản, giấy tờ tố tụng cho cơ Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự.

Lập vi bằng

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Phạm vi thực hiện: trên toàn thành phố Hà Nội

Giá trị của vi bằng:

 • Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 • Vi bằng chứng thực sự kiện, hành vi xảy ra theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân: sự kiện giao nhận tiền, gửi thông báo đòi nhà, đòi nợ, xác lập hợp đồng, lập di chức; hành vi vi phạm pháp luật của người khác, hành vi sử dụng nhà thuê không đúng mục đích…
 • Vi bằng ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề, lân cận, dùng để lập hồ sơ xây dựng;
 • Vi bằng dùng làm chứng cứ để yêu cầu cơ quan bảo hiểm bồi thường;
 • Vi bằng ghi nhận đến hạn không trả tiền, trả nhà, giao nhận tiền, hàng hóa;
 • Vi bằng về các sự kiện, hành vi khác xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo hướng dẫn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp thì Thừa phát lại tập trung lập vi bằng với các trường hợp sau:

 1. Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình.
 2. Xác nhận tình trạng nhà trước khi cho thuê, thế chấp.
 3. Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà, giao tiền.
 4. Xác nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
 5. Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật.
 6. Xác nhận tình trạng tài sản thừa kế, trước, trong và sau khi ly hôn .
 7. Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, thương mại.
 8. Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng.
 9. Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 10. Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, góp vốn kinh doanh.
 11. Xác nhận mức độ ô nhiễm, tiếng ồn.
 12. Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình.
 13. Xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu.
 14. Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình như: đưa các thông tin không đúng sự thực, đưa thông tin khi chưa được phép người có thẩm quyền, vu khống…
 15. Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng, những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp.
 16. Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra.
 17. Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện.
 18. Xác nhận các sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Chi phí cho việc lập vi bằng

Chi phí lập vi bằng do khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

Tống đạt văn bản

Tống đạt văn bản là gì?

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhâ khác do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, các Chi Cục Thi hành án dân sự quận, huyện tại thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và các Tòa án nhân dân quận, huyện tại thành phố Hà Nội và các tổ chức cá nhân khác.

Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án, Cục Thi hành án dân sự; Chi Cục Thi hành án dân sự và các tổ chức cá nhân khác nói trên ngoài địa bàn thành phố Hà Nội.

Các loại văn bản Thừa phát lại được tống đạt

Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự.

Trong trường hợp cần thiết, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, tổ chức có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.

Xác minh điều kiện THA

Xác minh điều kiện thi hành án là gì?

Theo quy định của pháp luật, người được thi hành án phải cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án, tức là phải chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án khi yêu cầu thi hành án.

Ví dụ: xác minh tài sản về nhà, đất, ôtô, xe máy, tài khoản ngân hàng… của người phải thi hành án.

Tuy nhiên, bản thân khách hàng không có đủ điều kiện về thời gian, công sức cũng như nghiệp vụ để tự tiến hành xác minh. Hiện nay, pháp luật cho phép Văn phòng Thừa phát lại cung ứng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án, chúng tôi, với đội ngũ chuyên nghiệp về công tác xác minh điều kiện thi hành án, sẽ thay mặt khách hàng tiến hành hoạt động xác minh một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Tại sao phải xác minh điều kiện thi hành án?

Nếu không xác minh điều kiện thi hành án, tức là không chứng minh được người phải thi hành án có tài sản để thi hành án, thì Chi cục thi hành án, văn phòng Thừa phát lại sẽ trả đơn yêu cầu thi hành án. Tài sản sẽ không được thu hồi, quyền lợi của người được thi hành án sẽ không được đảm bảo.

Giá trị của kết quả xác minh điều kiện thi hành án

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của văn phòng Thừa phát lại là căn cứ để Chi Cục Thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án.

Thi hành án

Thi hành án là gì?

Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi của mình trên thực tế, bên thắng kiện phải yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án được gọi là thi hành án.

Hiện nay, pháp luật cho phép Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án tương tự như Chi cục thi hành án. Tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch vụ thi hành án một cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Thẩm quyền thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông như sau:

Văn phòng Thừa phát lại Quận Hà Đông, có thẩm quyền Thi hành án tương tự Chi Cục Thi hành án dân sự cấp huyện nơi văn phòng Thừa phát lại có trụ sở. Tức là, Văn phòng được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;
 • Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;
 • Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng.

Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc nói trên ngoài địa bàn quận, huyện nơi Tòa án cấp quận, huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.